ALICE - Hodnocení ve výuce aktivního občanství


ALiCE je zkratka, která znamená ‚Assessment for Learning in Citizenship Education‘; projekt Erasmus+, který cílí na prezentaci přínosu formativního přístupu k hodnocení občanských kompetencí. Projekt se zaměřuje na mapování diversity, jak jsou občanské kompetence integrovány do různých školních osnov/výukových plánů, které cíle učení jsou vyzdvihovány, jaké jsou uplatňovány metody hodnocení a jaké by mohly být pro usnadnění výuky napříč Evropou.