Intellectual Outputs


IO1 : Europese perspectieven op (evaluatie in) burgerschapseducatie

In deze IO streven we een aantal duidelijk omlijnde producten na: een publicatie over de definities van de belangrijkste concepten in het project (formatieve evaluatie, burgerschapseducatie …); een overzicht van leerdoelen voor burgerschapseducatie en een onderzoek (focus gesprekken) om de belangrijkste uitdagingen te identificeren en vooral de behoeften van leraren in kaart te brengen bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van burgerschapsonderwijs. Op basis van deze inzichten worden de belangrijkste principes geïdentificeerd die nodig zijn voor de ontwikkeling van IO234.

IO2 : Inventarisatie van innovatieve onderwijspraktijken in burgerschapseducatie

In deze IO zullen we een modus operandi bieden voor het beschrijven en delen van innovatieve onderwijspraktijken van burgerschapseducatie, inclusief de rol die evaluatie daarin speelt, en illustreren hoe deze voorbeelden zijn ingebed in hun lokale context. Een formaat wordt gemaakt om de goede praktijken binnen het onderwijsveld te definiëren en te beschrijven. Deze innovatieve onderwijspraktijken zullen in een online open-access inventaris worden geplaatst.

IO3 : Een overzicht van gecontextualiseerde formatieve beoordelingsmethoden in burgerschapseducatie

In IO3 zullen we formatieve evaluatie methodieken selecteren en ook beschrijven zoals ze worden toegepast in andere leerdomeinen dan burgerschapseducatie. Een volgende stap is om ze te transformeren tot instrumenten die kunnen worden gebruikt binnen burgerschapseducatie. Elke partner zal vervolgens gecontextualiseerde versies van deze beoordelingsmethoden implementeren in hun netwerk van scholen. Deelnemers worden getraind om de beoordelingsmethoden toe te passen en feedback te geven aan studenten. Op basis van de ervaringen van de docenten en andere betrokkenen tijdens deze try-outs zullen de beoordelingsmethoden worden verrijkt en gespecificeerd.

IO4 : Duurzaamheid en levensvatbaarheid

In deze IO richten we ons op de duurzaamheid en levensvatbaarheid van de projectresultaten. Hier vinden we onder meer aanbevelingen voor lokaal, nationaal en Europees onderwijsbeleid en -praktijken. Een online zelfreflectietool wordt gemaakt waarmee leraren hun eigen situatie kunnen scannen. Met dezelfde tool kunnen gebruikers van het online platform de formatieve methodieken selecteren die het meest geschikt zijn voor hun lokale (school)context. Tegelijkertijd wil deze tool de gebruikers stimuleren en inspireren om te experimenteren met nieuwe beoordelingsmethoden.

Training sessies

Naast de lokale trainingsactiviteiten, afgestemd op de behoeften van scholen zoals beschreven in resultaat 3, zullen er 2 internationale trainingssessies zijn (alle scholen samen).

Trainingssessie 1 - ALiCE Viability - Van “state of the art” tot haalbare actieplannen voor scholen

Deze trainingsactiviteit is de eerste module van een cursus professionele ontwikkeling voor leraren die tot doel heeft professionele competenties van leraren (en/of schoolteams) op te bouwen om formatieve beoordelingsmethoden in hun onderwijspraktijk te implementeren, met name gericht op burgerschapseducatie. Onze doelstellingen zijn tweeledig: (a) een gemeenschappelijke basis en gedeeld begrip van de belangrijkste concepten en doelen van ALiCE voor alle leraren en de bijbehorende scholen en (b) leraren en hun schoolteams ondersteunen bij het maken van een specifiek actieplan gericht op de implementatie van formatieve beoordelingsmethoden in het kader van burgerschapseducatie op hun school.

Kromeriz, Tsjechië, 29 en 30 September 2023. Download het programma van de trainingsessie hier.

Trainingssessie 2 - ALiCE Duurzaamheid - Van experimentele actie tot duurzame implementatie op scholen.

Het doel van de tweede trainingsactiviteit is tweeledig (a) het bereiken van een duurzame implementatie binnen de deelnemende scholen en (b) het opbouwen van capaciteit voor het opschalen van ALiCE buiten de deelnemende scholen. Daartoe zullen beide trainingen worden geïntegreerd in het ALiCE leerplatform en een van de fundamenten vormen voor de Massive Open Online cursussen - MOOC (output 4).

Palermo, Italië, 11 en 12 oktober 2023. Download het programma van de trainingsessie hier.