ALiCE – Assessment for Learning in Citizenship Education


„AliCE: Assessment for Learning in Citizenship Education“ („Mokymosi vertinimas pilietiškumo ugdyme“) – tai Erasmus+ projektas, kurio tikslas – parodyti formuojamojo vertinimo naudą vertinant pilietiškumo kompetencijas. Projekte daugiausia dėmesio skiriama pilietiškumo ugdymo integravimo į vietos mokymo programas įvairovei, keliamiems mokymosi tikslams, taip pat tam, kaip vertinimo praktikos yra ir galėtų būti naudojamos siekiant palengvinti pilietiškumo ugdymą visoje Europoje.