Rezultatai ir mokymai


IO1 : Europos pilietiškumo ugdymo (vertinimo) perspektyvos

Šiame IO siekiame pateikti keletą atskirų rezultatų: publikaciją apie pagrindinių projekto sąvokų (formuojamasis vertinimas, pilietiškumo ugdymas ir kt.) apibrėžimus, pilietiškumo ugdymo mokymosi tikslų apžvalgą ir apklausą, kuria siekiama nustatyti pagrindinius mokytojų iššūkius ir poreikius planuojant ir įgyvendinant pilietiškumo ugdymo procesą bei vertinant pilietiškumo kompetencijas. Remdamiesi IO1 apklausos metu gautomis įžvalgomis, galėsime nustatyti pagrindinius principus, reikalingus kuriant IO234.

IO2 : Novatoriškų pilietiškumo ugdymo praktikų aprašas

Šiame IO pateiksime būdą, kaip aprašyti ir pasidalyti novatoriška pilietiškumo ugdymo praktika, įskaitant vertinimą ir pavyzdžius, iliustruojančius vietos kontekstą. Sukursime sistemą, kad būtų galima apibrėžti ir išsamiai aprašyti gerąją patirtį švietimo srityje. Šis novatoriškų pilietiškumo ugdymo praktikų aprašas bus patalpintas internete su atvira prieiga visiems mokytojams.

IO3 : Kontekstui pritaikytų formuojamojo vertinimo metodų pilietiškumo ugdymo srityje saugykla

IO3 atrinksime ir aprašysime vertinimo metodus, kurie naudojami ne tik ugdant pilietiškumą, bet ir kituose kontekstuose, ir paversime juos priemonėmis, kurias galima naudoti pilietiškumo ugdyme. Iš pradžių surinksime formuojamojo vertinimo metodų, taikomų mokymosi įgūdžiams, pavyzdžius ir parodysime, kaip jie gali būti naudojami pilietiškumo ugdymo kontekste. Po to kiekvienas partneris savo mokyklų tinkle įgyvendins atrinktus ir šalies kontekstui pritaikytus vertinimo metodus. Dalyviai bus mokomi taikyti vertinimo metodus ir teikti mokiniams grįžtamąjį ryšį. Remiantis mokytojų ir kitų suinteresuotųjų šalių patirtimi, įgyta taikant vertinimo metodus praktikoje, jie bus tobulinami ir tikslinami.

IO4 : Tvarumas ir pritaikomumas

Šioje IO dalyje daugiausia dėmesio skirsime darbui, padedančiam užtikrinti projekto rezultatų tvarumą ir pritaikomumą. Pateiksime rekomendacijų vietos, nacionalinei ir Europos švietimo politikai ir praktikai. Taip pat sukursime internetinę savirefleksijos priemonę, kuri leis mokytojams įvertinti savo situaciją. Ta pati priemonė leis internetinės platformos naudotojams pasirinkti metodus, labiausiai tinkančius jų kontekste. Kartu ši priemonė skatins ir įkvėps naudotojus eksperimentuoti su naujais vertinimo metodais.

Mokymai

Bus organizuoti dveji projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojų poreikiams pritaikyti tarptautiniai mokymai.

1 mokymai: ALiCE pritaikomumas. Nuo pažangiausių metodų iki pritaikomų veiksmų planų mokykloms.

Ši mokymo veikla yra pirmasis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kurso modulis, kuriuo siekiama ugdyti mokytojų ir (arba) mokyklų komandų profesines kompetencijas taikant formuojamojo vertinimo metodus savo mokymo praktikoje, ypač daug dėmesio skiriant pilietiškumo ugdymui. Mūsų tikslai yra dvejopi: a) visiems mokytojams ir jų mokykloms suteikti vieningą supratimą apie pagrindines ALiCE sąvokas ir tikslus ir b) padėti mokytojams ir jų mokyklų komandoms parengti konkretų veiksmų planą, kuriame daugiausia dėmesio būtų skiriama formuojamojo vertinimo metodų įgyvendinimui ugdant pilietiškumą jų mokykloje.

Palermo, Italy 2023-09-29-30 Galite atsisiųsti mokymų programą. čia.

2 mokymai: ALiCE tvarumas. Nuo eksperimentinių veiksmų iki tvaraus įgyvendinimo mokyklose.

Antrųjų mokymų tikslas yra dvejopas: a) pasiekti tvarų įgyvendinimą dalyvaujančiose mokyklose ir b) ugdyti gebėjimus taikyti AliCE įgytą patirtį už dalyvaujančių mokyklų ribų. Šiuo tikslu abeji mokymai bus integruoti į ALiCE mokymosi platformą ir sudarys vieną iš atvirų masinio nuotolinio mokymo kursų MOOC (4 rezultatas) pagrindinių elementų.

Palermo, Italy 2023-10-11-12. Galite atsisiųsti mokymų programą. čia.