Rezultati


IO1 : Evropske perspektive (ocenjevanja) v državljanski vzgoji

V tem rezultatu želimo zagotoviti nekaj ločenih rezultatov: publikacijo o definicijah ključnih konceptov v projektu (formativno spremljanje, državljanska vzgoja ...), pregled učnih ciljev za državljansko vzgojo in raziskavo za identifikacijo glavnih izzivov in potreb učiteljev pri oblikovanju, izvajanju in ocenjevanju državljanske vzgoje. Na podlagi vpogledov, pridobljenih z raziskavo IO1, bomo lahko identificirali ključna načela oblikovanja, potrebna za razvoj IO234.

IO2 : Popis inovativnih izobraževalnih praks pri državljanski vzgoji

V tem rezultatu bomo zagotovili način delovanja za opisovanje in izmenjavo inovativnih izobraževalnih praks državljanske vzgoje, vključno z vlogo, ki jo evalvacija igra v njih, ter ponazorili, kako so ti primeri vpeti v njihov lokalni kontekst. Zgradili bomo okvir za opredelitev in opis dobrih praks na izobraževalnem področju. Te inovativne izobraževalne prakse bodo z odprtim dostopom uvrščene v spletni inventar.

IO3 : Repozitorij kontekstualiziranih formativnih metod ocenjevanja pri državljanski vzgoji

V tretjem rezultatu bomo zbrali in opisali metode ocenjevanja, ki se uporabljajo v drugih kontekstih in pri drugih predmetih, in jih preoblikovali v orodja, ki jih je mogoče uporabiti v okviru državljanske vzgoje. Začeli bomo z zbiranjem splošnih primerov formativnih metod ocenjevanja učnih veščin in ponazorili, kako jih je mogoče uporabiti v kontekstu državljanske vzgoje. Vsak partner bo nato v svoji mreži šol implementiral kontekstualizirane različice teh metod ocenjevanja. Udeleženci bodo usposobljeni za uporabo metod ocenjevanja in posredovanje povratnih informacij učencem. Na podlagi izkušenj učiteljev in drugih deležnikov med temi preizkusi bodo metode ocenjevanja obogatene in opredeljene.

IO4: Trajnost in izvedljivost

V tem rezultatu se bomo osredotočili na delo, ki podpira trajnost in izvedljivost rezultatov projekta. Dali bomo priporočila za lokalne, nacionalne in evropske izobraževalne politike in prakse. Prav tako bomo ustvarili spletno orodje za samorefleksijo, ki bo učiteljem omogočilo, da pregledajo svojo situacijo. Isto orodje bo uporabnikom spletne platforme omogočilo, da izberejo metode, ki so zanje najprimernejše v njihovem kontekstu. Hkrati bo to orodje spodbudilo in navdihnilo uporabnike, da eksperimentirajo z novimi metodami ocenjevanja.

Usposabljanje

Poleg dejavnosti lokalnega usposabljanja, prilagojenih njihovim potrebam, kot je opisano v rezultatu 3, bosta potekali še 2 mednarodni usposabljanji.

Usposabljanje 1 - ALICE Viability - Od trenutnega stanja do izvedljivih delovnih načrtov za šole

Ta izobraževalna dejavnost je prvi modul tečaja strokovnega razvoja učiteljev, katerega cilj je graditi strokovne kompetence učiteljev in/ali šolskih timov za implementacijo metod formativnega spremljanja v njihovo učno prakso, s poudarkom na državljanski vzgoji. Naša cilja sta: (a) zagotoviti skupno podlago in skupno razumevanje ključnih konceptov in ciljev ALiCE za vse učitelje in njihove pridružene šole ter (b) podpreti učitelje in njihove šolske time, da izdelajo poseben delovni načrt, ki se osredotoča na izvajanje formativne metode ocenjevanja v kontekstu državljanske vzgoje v njihovi šoli.

Kromeriz, Czechia 29-30th September 2023 Download the training session programme here.

Usposabljanje 2 - ALiCE Trajnost - Od eksperimentalnega dela do trajnostnega izvajanja v šolah.

Cilja druge dejavnosti usposabljanja sta: (a) doseganje trajnostnega izvajanja v sodelujočih šolah in (b) krepitev zmogljivosti za nadgradnjo ALiCE izven sodelujočih šol. V ta namen bosta obe usposabljanji integrirani v učno platformo ALiCE in bosta predstavljali enega od temeljev za množične odprte spletne tečaje (Massive Open Online) – MOOC (rezultat 4).

Palermo, Italija, 11.-12. 10. 2023. Program usposabljanja prenesite tukaj: here.