2. Strokovno usposabljanje Palermo


Workshop in Palermo

Palermo, Italija, 11.-12. 10. 2023.

Dogodek je bil nadaljevanje lanske konference v Kroměrižu, sicilijanski Palermo pa odlična priložnost za izmenjavo izkušenj s poučevanjem državljanskih kompetenc in formativnim ocenjevanjem pri tem predmetu. Učitelji osnovnih in srednjih šol iz skupno devetih evropskih držav so se zbrali skupaj z raziskovalci in organizacijami s področja izobraževanja ter drug drugemu predstavili dejavnosti, ki so jih s svojimi učenci na določeno temo izvajali v preteklem letu.


Gradiva iz usposabljanja:

Presentations plenary session

General overview of training and throwback to previous training (Ama Amitai, KdG)

Citizenship education: seeking the balance between content and practice (Niels Van Hoof, AG SO)

AI and assessment: How can AI support growth in education? (Niels Van Hoof, AG SO)

Assessment methods for learning in deprived urban areas (Ugo Giarratano, C.I.R.P.E.)


Resources prepared by teachers for workshops


Slike iz usposabljanja: