Обучение 1 Кромериц


Workshop in Kromeriz

29-30 септември 2022, Кромериц, Чехия

Обучителната сесия беше първата възможност на учители от Белгия, Холандия, Норвегия, Португалия, Словения, България, Италия, Литва и Чехия да се срещнат, за да обсъдят актуалните практики в гражданското образование и методите на оценяване.

Обучението ще продължи в Сицилия, 2023.


Презентации от обучението:

Workshop assessment practices cluster 1

Workshop assessment practices cluster 2

Content, organization and challenges of CE

Plenary citizenship education Day 1

Formative assement as a tool

Workshop Day 2


Снимки от обучението: