Обучение 1 Кромериц


Workshop in Palermo

11 и 12 октомври 2023, Палермо, Италия

"Второто обучение е продължение на миналогодишното събите, проведено в Кромериц, Чехия. Партньорите ни от Палермо, Сицилия създадоха прекрасна възможност за споделяне на опит за формативно оценяване на ученето в направление ""Гражданско образование"". Начални и гимназиални учители от общо девет европейски страни се събраха заедно с изследователи и организации в сферата на образованието и представиха дейности, които са реализирали със своите ученици по зададена тема през изминалата година.


Материали от обучението:

Presentations plenary session

General overview of training and throwback to previous training (Ama Amitai, KdG)

Citizenship education: seeking the balance between content and practice (Niels Van Hoof, AG SO)

AI and assessment: How can AI support growth in education? (Niels Van Hoof, AG SO)

Assessment methods for learning in deprived urban areas (Ugo Giarratano, C.I.R.P.E.)


Resources prepared by teachers for workshops


Снимки от обучението: